Kunsten ’92: Cultuur en Corona, een jaar later

 • beleid & politiek
 • Landelijke instellingen

In maart 2021 publiceerde Kunsten ’92 Cultuur en Corona, een jaar later waarin uiteen wordt gezet hoe binnen de letteren, de creatieve industrie, de…

W W W

Wijzigingen en honoreringen Mondriaan Fonds

 • financiering

Een aantal kleine wijzigingen bij de financieringsregelingen van het Mondriaan Fonds en…

BK-lezing op 2 juli

 • opdrachtgeverschap en openbare ruimte

Belangrijkste conclusies voor de toekomst van kunst in de openbare ruimte.

Impact Covid-19 op artist-in-residencies

 • Onderzoek

Covid-19: Impact survey on the arts residencies field_ survey 2 of 3 …

Raad voor cultuur pleit voor flinke investering in de sector

 • beleid & politiek

Half april stuurde de Raad voor Cultuur een brief aan informateur Tjeenk Willink…

C C C

Convenanten met stedelijke cultuurregio’s

 • Provincies & gemeenten

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft convenanten gesloten met 14 stedelijke cultuurregio’s en Landsdeel Oost. In de convenanten staan afspraken tussen…

Nationaal museumonderzoek

 • Landelijke instellingen

Het jaarlijkse Nationale Museumonderzoek van de Museumvereniging zoomde dit jaar in op…

Kunst in dienst van de leefomgeving

 • opdrachtgeverschap en openbare ruimte

Op zijn website heeft beeldend kunstenaar Edwin Stolk de projecten waaraan hij…

A A A

Arbeidsmarkt culturele en creatieve  sector 2010-2020 

 • Landelijke instellingen

Op 30 april jl. publiceerde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)…

Richtlijn Appropriation Art 

 • Landelijke instellingen

Het komt voor dat beeldmakers onderling auteursrechtelijke geschillen hebben. Het gaat dan…

Ondersteuning voor makers in enkele gemeenten

 • Provincies & gemeenten

In verschillende Nederlandse gemeenten zijn coronamaatregelen genomen om specifiek de professionele makers te ondersteunen. We verzamelden enkele voorbeelden.

D D D

Data eindexamenexposities 2021 – on- en offline

 • kunstonderwijs

Binnenkort presenteren weer enkele honderden afgestudeerde studenten van de diverse kunstacademies in…

O O O

Onderzoeksrapporten KABK en WdKA

 • kunstonderwijs

Op 23 maart jl. verscheen het onderzoeksrapport van onderzoeksbureau Bezemer en Schubad…

Enquête Creatieve Coalitie

 • Landelijke instellingen

Uit een recente enquête onder de leden van Platform BK en de…

Historia Magistra Vitae

 • opdrachtgeverschap en openbare ruimte

Esther Didden praat in de rubriek 'Opdrachtgeverschap en de Openbare Ruimte' met…

ADVERTENTIES