Opdrachten

Het opdrachtenlandschap voor beeldend kunstenaars is aan het veranderen. We merken het al langere tijd en u, onze lezer, merkt het ook. Het aantal opdrachten dat in BK-informatie wordt geadverteerd is de laatste jaren teruggelopen.

In het artikel van Gijs Frieling en Rogier Brom, dat wij met toestemming van de Boekmanstichting in zijn geheel in deze BK-informatie publiceren, leest u over het verleden en heden van de percentagereling voor beeldende kunst bij Atelier Rijksbouwmeester. Het artikel vormt een inleiding op het onderzoek van de Boekmanstichting naar het functioneren van die regeling.

Het speelveld van de kunstopdrachten verandert, ook bij de Rijksbouwmeester. Zo zijn veel organisaties die vroeger bij de overheid hoorden geprivatiseerd, waardoor hun opdrachtenbeleid veranderde. De Rijksbouwmeester is op een andere manier met kunstopdrachten gaan werken. Waar er bijvoorbeeld vroeger open inschrijvingen waren, dragen tegenwoordig commissieleden kunstenaars voor om op een longlist te plaatsen. De beeldende kunst zelf is eveneens veranderd, waardoor op een andere manier met opdrachten wordt omgegaan.

Ook onze lezers zien het opdrachtenlandschap veranderen. We horen steeds vaker geluiden over een veranderend opdrachtgeverschap. Daarom gaan we op zoek naar meer informatie daarover en daartoe doen we een beroep op u.

Graag horen we van beeldend kunstenaars die – geregeld of minder geregeld – opdrachten in de publieke ruimte uitvoeren. Hoe komen zij aan hun opdrachten, wie zijn hun opdrachtgevers, hoe verloopt het proces en hoe zit het met de financiering en het onderhoud? We horen graag de verhalen van kunstenaars die daar iets over te vertellen hebben. We verzamelen alles en afhankelijk van de aard van de verzamelde informatie, bekijken we op welke wijze we die kunnen delen via BK-informatie.

Ten tweede horen we graag van opdrachtgevers – gemeenten, bedrijven, culturele organisaties, particulieren. We vragen hen of ze ons willen laten weten hoe zij tegenwoordig te werk gaan. Hoe kiezen zij de kunstenaars bij een bepaalde opdracht? Hoe formuleren zij die opdracht en hoe verloopt het proces? Wat voor opdrachtgever zijn zij? En wat kunnen kunstenaars doen om in het vizier te komen. Met enkele organisaties hebben wij hier al eerder over gesproken. We gaan er graag mee verder.

Alle mogelijke verhalen rondom opdrachten in de beeldende kunst zijn zeer welkom bij ons. Zoals gezegd, we verzamelen alles en brengen de informatie uiteindelijk weer terug naar onze lezers.

We horen graag van u.

Meer Covers & Opinie

ADVERTENTIES