Abonnementsprijzen

  • Prijs jaarabonnement 2020 is € 22,50 (incl. 9% btw) voor een abonnement in Nederland en € 42,00 (incl. 9% btw) voor een abonnement in het buitenland.
  • Deze abonnementsprijzen gelden voor een kalenderjaar; d.w.z. 8 nummers.
  • Facturering geschiedt aan het eind van het voorgaande kalenderjaar.
  • Gedurende het jaar kunt u als abonnee instappen, u betaalt dan voor het aantal nummers dat u in dat jaar nog ontvangt.

Als abonnee

  • Ontvangt u acht maal per jaar het vakblad BK-informatie
  • Kunt u een digitaal account maken op deze website waardoor u onbeperkt toegang heeft tot alle online informatie.
  • Heeft u exclusief toegang tot voordelige beroepsverzekeringen voor beeldend kunstenaars.
  • Kunt u zich aanmelden voor de activiteiten die wij organiseren, waaronder de jaarlijkse BK-lezing tijdens Art Rotterdam.

Bankgegevens

BK-informatie
IBAN: NL96 INGB 0000 2595 13
BIC: INGBNL2A (verplicht buiten Nederland)

Opzeggen

Voor BK-informatie gelden de wettelijke regels voor opzeggen van een vakblad. Wanneer u zich aanmeldt voor een abonnement kunt u na de eerste abonnementsperiode opzeggen per kalenderjaar, bij voorkeur voor 30 november, maar uiterlijk tot 31 december voor het daarop volgende jaar. Opzeggen kan alleen schriftelijk via secretariaat@bk-info.nl

Abonnementen die niet 31 december van het lopende jaar schriftelijk zijn opgezegd, worden automatisch een jaar verlengd.