Rijkdom

Het inkomen van beeldend kunstenaars, dat weten we inmiddels allemaal, is gemiddeld erg laag. Dat wordt weer bevestigd in de meest recente Collectieve selfie van Beeldende Kunst Nederland waaruit andermaal duidelijk wordt dat bijna 75 procent van de beeldend kunstenaars een persoonlijk bruto jaarinkomen heeft van 20.000 euro of minder.

Gelukkig wordt er veel ondernomen om het inkomen van kunstenaars een beetje op niveau te krijgen, via de Fair Practice Code, de richtlijn kunstenaarshonoraria en via het invoeren van een minimum uurtarief voor zzp’ers, maar voor veel kunstenaars blijft hun inkomen gepaard gaan met een dagelijkse oefening van passen en meten.

Nou zijn de meeste kunstenaars in dat passen en meten best goed. Kunstenaars zijn creatief en weten die creativiteit behalve in hun werk ook in het dagelijks leven goed toe te passen. Veel kunstenaars wonen en leven bescheiden en weten met weinig middelen en veel creativiteit een goed leven in te richten. Kunstenaars zijn misschien wel arm, maar niet armoedig. Zij weten van weinig veel te maken, in hun werk én in hun persoonlijke leven. Het vinden van een woonplek, het inrichten ervan, het doen van de dagelijkse boodschappen, vervoer, het bereiden van een goede maaltijd, de garderobe, de vakanties: met veel fantasie en weinig middelen lukt het om een niet zozeer luxe, maar wel een rijk leven in te richten. Een leven dat eenvoudig is met een slimme verdeling van wat voorhanden is.

Er zijn dus heel veel mensen die heel weinig vermogen hebben en de kans is groot dat onder die mensen niet iedereen een even groot creatief vermogen heeft. Hoe richten zij een goed leven in?

Kunstenaars zijn niet de enigen met een laag inkomen. Al enige tijd neemt de inkomensongelijkheid wereldwijd flink toe. Begin vorig jaar liet onderzoek van Oxfam Novib zien dat de rijkste 1 procent van de wereldbevolking meer dan de helft van alle rijkdom bezit en dat de rijkste 42 mensen van de wereld evenveel geld hebben als de armste 3,7 miljard mensen, ofwel meer dan de helft van de wereldbevolking. Er zijn dus heel veel mensen die heel weinig vermogen hebben en de kans is groot dat onder die mensen niet iedereen een even groot creatief vermogen heeft. Hoe richten zij een goed leven in? Dat valt in een wereld waarin de meeste zaken vooral goed te regelen zijn als je genoeg geld hebt natuurlijk niet mee.

… een samenleving waarin kunstenaars niet alleen invloed hebben op hoe onze wereld er uitziet, maar ook op hoe we onze beschikbare middelen gebruiken en verdelen…

Zij zouden gebaat zijn bij meer creativiteit in het dagelijkse leven, bij een samenleving waarin kunstenaars niet alleen invloed hebben op hoe onze wereld er uitziet, maar ook op hoe we onze beschikbare middelen gebruiken en verdelen – in dit kader verdient kunstonderwijs natuurlijk ook de nodige aandacht. Je kunt je zomaar voorstellen dat de verdeling van rijkdom dan heel anders zou uitpakken en dat er veel meer tijd en ruimte wordt vrijgemaakt voor kunstenaars om ons dagelijkse leven, wonen, werken en consumeren te beïnvloeden en vorm te geven. Een wereld die eenvoudig is met een slimme verdeling van wat voorhanden is. Voor iedereen.

Meer Covers & Opinie

ADVERTENTIES