Compensatie voor cultuur in gemeenten

  • beleid & politiek

Het Rijk heeft voor de lokale cultuur en via de gemeenten 150 miljoen euro coronacompensatie beschikbaar gesteld. Hoe wordt dit verdeeld?

C C C

Deze compensatie geldt vooralsnog tot 1 juli 2021, en komt naast de compensatie voor de in de Basisinfrastructuur opgenomen landelijk gesubsidieerde instellingen.

Gemeenten mogen zelf bepalen waar de steun het hardst nodig is. Het geld is niet geoormerkt

Het bedrag moet gemeenten in staat stellen om lokale en culturele instellingen en voorzieningen te ondersteunen. Het geld is verdeeld over de gemeenten op basis van hun cultuuruitgaven in 2019. Minister van Engelshoven (OCW) heeft alle gemeenten per brief opgeroepen de lokale culturele instellingen met de extra financiƫn te steunen. Gemeenten mogen zelf bepalen waar de steun het hardst nodig is. Het geld is niet geoormerkt.

Onderzoeksbureau Berenschot bracht eind februari in opdracht van de Vereniging Nederlandse Gemeenten een gids uit met tips voor gemeenten waarmee zij handvatten krijgen om de cultuursteun bij de sector terecht te laten komen. In de inleiding van de gids wordt benadrukt dat zestig procent van de totale overheidssteun voor cultuur via de gemeenten loopt en dat de overheid een grondwettelijke plicht heeft met betrekking tot ons culturele leven.

Zorgen

Bureau Berenschot onderkent bestaande zorgen omtrent het goed terechtkomen van de 150 miljoen extra steun [Groenewoud. A. (2021, 28 februari), Zorgen cultuursector om besteden coronasteun volgens onderzoek terecht, NU.nl].

Download hier het overzicht met de toegekende bedragen per gemeente

Download hier de gids Corona, cultuur en gemeenten

Meer Artikelen

ADVERTENTIES