Kunst en zorg

Kunst en zorg worden steeds vaker aan elkaar verbonden. Een paar voorbeelden.

Landelijke community

Kunstloc Brabant is gestart met het vormen van een community rondom kunst en gezondheid. Dat is een van de uitkomsten van het voornemen om in 2020 een bijeenkomst te organiseren over de vraag “Wat zou een landelijk netwerk Kunst is Gezond kunnen betekenen en moeten doen volgens de mensen die werken op het snijvlak van kunst, cultuur, zorg en welzijn?”

In verband met de beperkingen rondom de coronacrisis, vond niet een bijeenkomst plaats, maar een aantal gesprekken over dit onderwerp. Daaruit kwamen de volgende conclusies naar voren:

  • Zoek nog meer de verbinding met de zorgsector en sluit aan bij zorg- en welzijnsnetwerken, bestaande agenda’s en urgente thema’s. – Laat goede voorbeelden zien.
  • Organiseer stages in elkaars werkveld en breng opleidingen in welzijn, zorg, kunst en cultuur samen.
  • Werk met het model Positieve Gezondheid van Machteld Huber.
  • Geef wederkerigheid vorm in de relatie tussen kunst en zorg: kunstenaars leren van het systematisch werken in de zorg en zorgprofessionals leren anders kijken naar een zorgvraag.
  • Werk aan duurzaamheid door de hele zorgorganisatie te betrekken bij de resultaten van een project en richt een innovatiefonds op: provinciaal of landelijk, domein overstijgend.

Als bijdrage aan het vormen van een community is Kunstloc Brabant gestart met een tweemaandelijks nieuwsbrief. Een ‘echte’ ontmoeting staat in de planning voor dit jaar. “Om van elkaar te leren en te kijken hoe we in de toekomst de schotten kunnen slechten tussen kunst, cultuur en zorg.” Wie mee wil doen kan contact opnemen met Kunstloc Brabant, voor Gelderland met Cultuur Oost, en voor de andere Nederlandse provincies kan contact worden opgenomen met LKCA (Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst).

Kunst in de zorg

Een initiatief waarin zorg en kunst al samenwerken is ‘Kunst in de Zorg’. Het is een onderzoeksteam bestaande uit onderzoekers van Amsterdam UMC (afdeling Ethiek, Recht en Humaniora) en Leyden Academy on Vitality and Ageing. Een kunstenaar helpt om geschikte methoden te vinden om de artistieke impact vast te leggen. Eveneens is een groep ouderen bij het onderzoeksproces betrokken. Het onderzoek richt zich op de waarde van kunst in de langdurige zorg door bestaande kunstinitiatieven te beschrijven en de impact te evalueren met als uiteindelijk doel deze voor een breder publiek bruikbaar te maken en bij te dragen aan de kwaliteit van leven van ouderen.

Meer informatie

Zorgkunst

Beeldend kunstenaar Hein Walter is al jaren actief als zorgkunstenaar. Lees ook de kunstenaarscolumn Zorgkunst die hij in januari 2015 publiceerde in BK-informatie.

Meer Artikelen

ADVERTENTIES