Vraag & Aanbod

Vraag-en-aanbod advertenties zijn kleine advertenties, meestal van particulieren of kleine zelfstandigen.

De teksten worden opgemaakt door BK-informatie. U levert via e-mail platte tekst aan.

Kosten bij eenmalige plaatsing

€ 15,50 voor 130 karakters inclusief spaties of minder; elke 26 karakteres meer (incl. spaties) kosten € 3,10 extra.
Het maximum is 260 tekens voor € 31,00.
Prijzen zijn inclusief btw (21%).

Aanmelden

Voor aanmelden van een mini-advertentie in de rubriek Vraag en Aanbod kunt u contact opnemen met Laurien Dumbar via secretariaat(@)bk-info.nl.

Deadlines

  • nr. 1 – 12 januari (verschijningsdatum: 5 februari)
  • nr. 2 – 23 februari (verschijningsdatum: 19 maart)
  • nr. 3 – 6 april (verschijningsdatum: 30 april)
  • nr. 4 – 18 mei (verschijningsdatum: 11 juni)
  • nr. 5 – 29 juni (verschijningsdatum: 23 juli)
  • nr. 6 – 31 augustus (verschijningsdatum: 24 september)
  • nr. 7 – 12 oktober (verschijningsdatum: 5 november)
  • nr. 8 – 23 november (verschijningsdatum: 17 december)