Ondersteuningsstructuur van de cultuursector

  • beleid & politiek
  • Onderzoek

Half februari werden de resultaten bekengemaakt van een onderzoek naar de ondersteuningsstructuur van de cultuursector. Dit onderzoek werd uitgevoerd in 2017 door Berenschot in opdracht van het ministerie van OCW.

O O O

Meer Artikelen

ADVERTENTIES