Convenanten met stedelijke cultuurregio’s

  • Provincies & gemeenten

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft convenanten gesloten met 14 stedelijke cultuurregio’s en Landsdeel Oost. In de convenanten staan afspraken tussen OCW en de regio’s over gezamenlijke beleidsprioriteiten in de periode 2021-2024. Het Rijk, provincies en gemeenten zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de culturele infrastructuur in Nederland.

C C C

In de convenanten maken OCW en de stedelijke cultuurregio’s afspraken over onderwerpen zoals cultuureducatie en -participatie, publieke collecties, het naleven van de culturele codes, toezicht op erfgoed en het onderling uitwisselen van informatie. Het ministerie en de stedelijke regio’s bespreken gezamenlijk de doorontwikkeling van de stedelijke regio’s, daarbij zal ook het cultuurbestel voor de beleidsperiode 2025-2028 onderwerp van gesprek zijn.

De 14 stedelijke cultuurregio’s waar convenanten mee zijn gesloten zijn: BrabantStad, Zeeland, 025 Arnhem Nijmegen, Stedendriehoek, Ede-Wageningen, Utrecht, Leiden, Rotterdam, Den Haag, MRA, Flevoland, Zwolle, Twente, en We The North. Ook met Landsdeel Oost, waar 025 Arnhem Nijmegen, Stedendriehoek, Ede-Wageningen, Zwolle en Twente onder vallen, zijn convenant afspraken gemaakt. Het convenant met Limburg zou later volgen.

In de volgende BK-informatie (nummer 5, 23 juli) meer over deze convenanten tussen Rijk en stedelijke cultuurregio’s.

Meer Artikelen

ADVERTENTIES