Zekerheid

We leven in onzekere tijden, althans zo wordt deze vaak ervaren. Terwijl we juist leven in een tijd en op een plaats waarin er veel zekerheden zijn, meer dan ooit tevoren. Gezondheidszorg, AOW, pensioen, arbeidsongeschiktheid: voor velen is het redelijk goed geregeld. Mensen houden van zekerheid, het geeft rust en ruimte voor andere dingen die belangrijk zijn. Maar die zekerheid is niet voor iedereen weggelegd en niet voor iedereen in gelijke mate. Zo leven veel kunstenaars bijvoorbeeld met inkomensonzekerheid, waardoor ze niet altijd even veel te besteden hebben en scherpe keuzes moeten maken in hun bestedingen.

Een van de dingen waarop dan al snel wordt bezuinigd is zekerheid. Op het gebied van pensioen, arbeidsongeschiktheid, of bedrijfsrisico’s. Het gevolg is dat er aardig wat kunstenaars zijn die hun verzekeringen niet goed hebben geregeld.

Een beeldend kunstenaar is misschien wel per definitie iemand die voor een onzeker bestaan durft te kiezen, een bestaan dat meer risico’s met zich meebrengt dan dat het normaal gesproken al doet. Risico’s die deels kunnen worden afgedekt door middel van verzekeringen. Maar een van de risico’s waar – onder anderen – beeldend kunstenaars mee te maken hebben is de onzekerheid van een inkomen. Een inkomen dat in veel gevallen nodig is om risico’s af te kunnen dekken door middel van verzekeringen. Een kringetje waar soms maar lastig uit is te komen.

Hierover denken bestuur en redactie van BK-informatie al enige tijd na. Het doel van BK-informatie is beeldend kunstenaars te ondersteunen in hun beroepspraktijk. Dat doen we door informatie rondom de beroepspraktijk toegankelijk te maken. Daarnaast zijn we momenteel een kwalitatief goede en financieel aantrekkelijke kunstenaarsverzekering aan het ontwikkelen. We doen dit als dienstverlening zonder winstoogmerk, in samenwerking met assuradeurs om alles goed geregeld te hebben. Momenteel worden de mogelijkheden nog uitgewerkt, maar we hopen deze in het eerste kwartaal van het nieuwe jaar aan te kunnen bieden aan onze abonnees.

Want de keuze voor het kunstenaarschap is nog niet een directe keuze voor een onzeker bestaan. De kunstenaar kiest ervoor kunstenaar te worden en neemt de onzekerheid voor lief, omdat het vaak niet anders kan. Met de verzekeringen proberen wij aan onze abonnees iets meer zekerheid te kunnen bieden in een onzeker (kunstenaars)bestaan. We komen er zeker binnenkort op terug!

Meer Covers & Opinie

ADVERTENTIES