Sociale media

Het NRC Handelsblad van 1 juli jl. berichtte dat Nederlandse bedrijven op het gebied van sociale media de rest van Europa ver achter zich laten: maar liefst 27 procent van alle Nederlandse bedrijven blijken gebruik te maken van Twitter of blogs. Ook sociale netwerken als Facebook en LinkedIn zijn populair, blijkt uit het gegeven dat vorig jaar bijna de helft van alle Nederlandse bedrijven een profiel op een sociaal netwerk had.

De nieuwe generatie kunstenaars in Nederland doet niet onder voor het bedrijfsleven, zo blijkt uit het onlangs verschenen rapport van de Raad voor Cultuur De Cultuurverkenning waarin wordt gesteld dat de jonge kunstenaar zijn eigen weg zoekt en zich daarbij vooral laat leiden door “vrienden en communities, al dan niet via sociale media.” De sociale media geven kunstenaars volgens de raad “de kans om door te dringen tot in de diepste vezels van de samenleving.” Het bereiken van een groot en breed publiek lijkt via de sociale media – mits goed ingezet – meer dan ooit binnen handbereik.

Voor het kunstpubliek maken sociale media het mogelijk om kunst op een andere manier te beleven: via YouTube of live streams op het internet, via virtuele wandelingen door musea, of via online galerieën. De kunsten krijgen er dankzij de digitalisering een nieuwe dimensie bij – een dimensie waar vooral de jonge generatie kunstenaars goed op in weet te spelen.

Ook in het onlangs verschenen onderzoeksrapport Galeries voor hedendaagse beeldende kunst van de Nederlandse Galerie Associatie (NGA) komt digitalisering aan bod. Uit het onderzoek blijkt dat het online kopen en verkopen van kunst in opkomst is. Een derde van de kunstkopers heeft weleens online kunst gekocht. Een rondje op Facebook en Twitter laat al gauw zien dat veel galeries gebruik maken van sociale media. Niet onverstandig, want, aldus het NRC-artikel: “Nederlandse bedrijven gebruiken sociale media vooral om het merk uit te dragen.” Dat doen ze niet voor niets.

Beeldend kunstenaars dragen via de sociale media hun werk uit. Doorlopend brengen kunstenaars werk, tentoonstellingen en andere activiteiten succesvol onder de aandacht via Facebook, Twitter, YouTube en Instagram, om maar een paar mogelijkheden te noemen. Zo digitaliseert via de sociale media ook de tentoonstellingsruimte.

Digitaliseren is voor veel kunstenaars sowieso verstandig, in elk geval voor de kunstenaar die aanspraak wil doen op fondsen, want veel daarvan, waaronder het Mondriaan Fonds, stappen volledig over op digitaal aanvragen: account online aanmaken en alles kan digitaal worden geregeld.

Digitale accounts, sociale media, digitale platforms, profielen op sociale netwerken: het lijkt allemaal onontkoombaar. Om mee te blijven doen, ‘moeten’ we ons presenteren via de sociale media. En ook voor BK-informatie geldt naast de altijd actuele vraag “Wat presenteren we?” steeds meer de vraag “Waar presenteren we?”

Net als die 27% van de Nederlandse bedrijven zijn we sinds de activering van de nieuwe BK-website (nog steeds op www.bk-info.nl) actief op Twitter: twitter.com/BKinformatie, oftewel @BKinformatie. What’s next?

Meer Covers & Opinie

ADVERTENTIES