Sensitief

We leven in een hypersensitieve tijd. Een tijd van transitie waarin we oude waarden achter ons laten en langs chaotische wegen langzaam toegroeien naar nieuwe. Wat die precies zijn, weet nog niemand. Maar het zullen waarden zijn die beter in de wereld van vandaag passen, die ons beter in staat zullen stellen om te gaan met het heden. Van kunstenaars wordt wel gezegd dat zij al in een vroeg stadium nieuwe maatschappelijke waarden signaleren en die verbeelden, vaak nog ver voordat ze zijn verwoord. Nieuwe inzichten – en de vorming van nieuwe waarden – zijn voor kunstenaars dus heel waardevol.

Voor de meesten is het echter moeilijk oude waarden achter zich te laten. Dat is niet omdat alles zo fantastisch is in het hier en nu, maar omdat alles wat nieuw is en nog niet precies vorm heeft gekregen, onzeker is. En daar houden ‘we’ niet van. Onze hersens protesteren daartegen, dat gaat helemaal vanzelf, bij de een wat meer dan bij de ander.

Momenteel zijn er veel discussies gaande die een karakter van emancipatie in zich dragen (en emancipatie gaat gepaard met verandering), zoals die over exclusiviteit en dekolonisatie, maar ook die over vrouwen die hun positie ten opzichte van mannen ter discussie stellen. Belangrijk onderdeel daarvan is de #metoo discussie, die nog steeds veel stof doet opwaaien en veel weerstand uitlokt. En die weerstand lokt op zijn beurt ook weer weerstand uit.

Misschien is die laatste wel de lastigste vorm van weerstand: de weerstand tegen weerstand. Want hoe kom je verder als je weerstand niet omarmt, niet serieus neemt? Hoe kunnen de mensen die bang zijn voor verandering tegelijkertijd verandering omarmen, als hun angst voor die verandering niet wordt gehoord, niet serieus wordt genomen?

Iedereen is bang, iedereen is gevoelig. Dus ook al die mensen die zich mengen in al die discussies die overal gaande zijn. Laten we luisteren naar elkaar en horen wat we zelf niet kunnen bedenken. Alleen dan kom je verder en tot inzichten die je eigen brein niet voortbrengt. Nieuwe inzichten komen voort uit én genereren creativiteit. Dat is niet alleen waardevol voor kunstenaars, maar voor iedereen die samenleeft met andere mensen.
Dat zijn we allemaal.

Meer Covers & Opinie

ADVERTENTIES