Opdrachtgeverschap

Vanaf het eerste begin is opdrachtgeverschap voor BK-informatie een belangrijk thema geweest: inhoudelijk in de redactionele stukken, maar ook door middel van de advertenties voor kunstopdrachten in de openbare ruimte die van oudsher een belangrijke plaats hebben in BK-informatie. Opdrachtgeverschap is voortdurend onderhevig aan verandering, dat is zo in de architectuur, en dat is zo in de beeldende kunst. Het opdrachtgeverschap zoals we dat kenden in de beginjaren van BK-informatie (de jaren ’80) kennen we nu niet meer. Door een terugtredende overheid, verminderde bouwopgaven en verschraalde kunstbudgetten lijkt de Nederlandse traditie van overheidskunst in de openbare ruimte ten einde.

Kwamen er vroeger vele opdrachten voor beeldend kunstenaars vanuit de gemeenten en provincies – er werd onder andere via de percentageregelingen veel geïnvesteerd in kunst in de openbare ruimte – tegenwoordig komen er vanuit de overheid steeds minder kunstopdrachten. Veel gemeenten hanteren de percentageregeling niet meer en de budgetten voor beeldende kunst in de openbare ruimte zijn ook daarbuiten flink afgenomen.

Daartegenover staat dat het opdrachtgeverschap zich steeds opnieuw lijkt uit te vinden, dat er nieuwe vormen van opdrachtgeverschap ontstaan. Welke zijn dat dan en hoe dan? Hoe ziet dit ‘nieuwe opdrachtgeverschap’ er uit? Gaat het daarbij vooral om particuliere initiatieven? Om het bedrijfsleven? Waar vinden de nieuwe opdrachtgevers financiering? En hoe kunnen kunstenaars hier op inspringen?

Deze en andere vragen wil BK-informatie de komende tijd onderzoeken, binnen het blad en daarbuiten. We beginnen met een bijzondere lezing over het nieuwe opdrachtgeverschap. De lezing wordt samen met Art Rotterdam georganiseerd en vindt daar plaats op 6 februari: exclusief voor abonnees van BK-informatie.

Meer Covers & Opinie

ADVERTENTIES