Noodzaak en verbondenheid

Een gevoel van noodzaak en verbondenheid wordt steeds zichtbaarder in de kunstsector. De afgelopen maanden waren er meerdere voorbeelden van gezamenlijk belangenbehartiging. Vanuit een gevoel van noodzaak om een lans te breken voor de kunsten lieten kunstenaars en instellingen van zich horen. En ze werden gehoord! Zo was er het Paradisodebat waar beeldend kunstenaar Barbara Visser – lid van de Akademie van Kunsten – een veel besproken lezing hield waar energie en optimisme uit sprak, maar vooral ook een gevoel van noodzaak om gezamenlijk op te komen voor de kunsten.

In een collectieve krachtenbundeling vanuit de podiumkunsten en beeldende kunst werd een lans gebroken voor de belangen van de kunst en kunstenaars door het sturen van de open brief Talentontwikkeling in de podiumkunsten kan beter – over de zorgen omtrent talentontwikkeling – aan minister Bussemaker. Deze brief werd door vele instellingen, organisaties en individuen uit het veld ondertekend. Ook Platform BK schreef – eveneens vanuit een gezamenlijke inspanning – een brief aan de minister waarin zorgen over de plannen rond talentontwikkeling werden geuit. Al deze inspanningen waren niet aan dovemans oren gericht. Over de uiteindelijke effecten ervan leest u in deze BK-informatie.

Een andere gezamenlijke inspanning wordt momenteel geleverd vanuit Beeldende Kunst Nederland (BKNL), een informeel overleg van organisaties die opkomen voor het belang van beeldend kunstenaars, musea, presentatie-instellingen en galeries in Nederland. Zij laten onderzoek doen naar de praktijk van het kunstenaarshonorarium in Nederland. Een in de kunsten urgente kwestie die zowel opdrachtgevers als kunstenaars raakt. Het onderzoek wordt momenteel uitgevoerd; zodra de uitkomsten openbaar worden gemaakt zal BK-informatie daarover uiteraard berichten.

Blijkbaar is het gevoel van noodzaak momenteel zo hoog dat de verbondenheid toeneemt en meer en meer partijen hun krachten bundelen om zich gezamenlijk achter de belangen van de kunst en kunstenaars te scharen. BK-informatie zet zich daar ook voor in. In het eerste nummer – verschenen op 1 november 1979 – schreven we: “De inhoud van het bulletin zal bestaan uit informatie die van belang is voor de beroepsuitoefening van de beeldende kunstenaar.” Vanuit die gedachte berichten we ook nu nog over actuele kwesties, ontwikkelingen, gebeurtenissen, wetenswaardigheden en regelingen in de kunstsector. Altijd vanuit een gevoel van noodzaak en verbondenheid: want wie goed geïnformeerd is, staat sterker in zijn schoenen en wordt niet omver geblazen.

Meer Covers & Opinie

ADVERTENTIES