Kunstonderwijs

Op het moment dat BK-informatie nr. 4 (2016) persklaar wordt gemaakt komt het advies van de Raad voor Cultuur binnen betreffende de cultuuraanvragen Basisinfrastructuur 2017-2020. Een van de eerste dingen die opvalt is dat het postacademische kunstonderwijs er relatief goed vanaf komt. Alle aanvragen zijn gehonoreerd (in het advies krijgen echter geen van de gehonoreerde instellingen het gevraagde bedrag toegewezen).

De Ateliers en de Rijksakademie krijgen een positief advies met een zogenoemde ‘ja, mits’, wat wil zeggen dat de instellingen subsidiabel worden bevonden, maar dat de raad de minister adviseert om één of meer voorwaarden aan subsidietoekenning te verbinden. Bij het advies ten aanzien van de presentatie-instellingen valt op dat de Appel in Amsterdam niets gehonoreerd krijgt. Ook Diepenheim, Noorderlicht en Stroom krijgen een negatief advies.

BAK, Basis voor Actuele Kunst is voor het eerst opgenomen in de BIS (als presentatie-instelling én als postacademische instelling). De raad vindt dat BAK een innovatief plan heeft ontwikkeld voor postacademische vorming door te werken vanuit een geëngageerde politiek-maatschappelijke agenda en dat BAK “een alternatief begeleidingsprogramma biedt ten opzichte van het traditionele atelierprogramma: onderzoek en presentatie van actuele thema’s zijn met elkaar verbonden en komen tot stand met verschillende werkvormen.”

In de komende cultuurplanperiode krijgt het postacademische kunstonderwijs binnen de BIS bijna 3 miljoen euro meer te besteden dan in de vorige periode. Kunstonderwijs en talentontwikkeling staan daarmee niet alleen duidelijk op de agenda, het wordt de komende jaren wellicht ook iets eenvoudiger om daar uitvoering aan te geven. Goed en toegankelijk kunstonderwijs – op alle denkbare niveaus – is belangrijk; ten aanzien van individuele artistieke ontwikkeling en ten aanzien van ontwikkeling van een gezond en florerend kunstklimaat in Nederland.

Dit belang van kunstonderwijs was voor ons reden om deze (extra dikke) BK-informatie onderwijsspecial te maken, met veel aandacht voor het kunstonderwijs in Nederland en – net als in voorgaande jaren – beeld van examenwerk van studenten die dit jaar afstuderen aan een van de Nederlandse kunstacademies.

Veel kijk- en leesplezier!

Meer Covers & Opinie

ADVERTENTIES