Feest

Het nieuwe jaar is begonnen. Een nieuw jaar is altijd bijzonder, maar voor BK-informatie is het komende jaar extra bijzonder. In 2018 start namelijk ons 40e jaargang. In 1979 zag het allereerste nummer het levenslicht. Het ‘bulletin voor beeldend kunstenaars’, zoals het toen werd genoemd, werd nog gratis bezorgd bij de beeldend kunstenaars van wie het adres bij de Rijksgebouwendienst bekend was. Deze dienst maakte BK-informatie destijds samen met de gemeenten Amsterdam, Rotterdam en Den Haag.

Later zou het blad overgaan op de onafhankelijk Stichting BK-informatie, gevestigd in Rotterdam, maar met een landelijke focus. Om de kosten mede te kunnen dekken, werd een minimale prijs gevraagd voor een abonnement. Dezelfde stichting maakt ook nu nog BK-informatie – inmiddels ‘vakblad voor beeldend kunstenaars’.

Een belangrijk uitgangspunt vanaf het begin was dat de objectieve informatie die het blad geeft voor iedere beeldend kunstenaar in Nederland toegankelijk moest zijn. Daarnaast moest de informatie nuttig zijn:

De inhoud van dit bulletin zal bestaan uit informatie die van belang is voor de beroepsuitoefening van de beeldende kunstenaar. Naast berichtgeving over actuele zaken zal informatie worden verstrekt die ook op langere termijn van kracht blijft.

Aldus de tekst op de cover van het eerste nummer uit november 1979.

Deze woorden zijn ook nu nog van kracht. Net als toen, maken we BK-informatie om objectief te informeren, zonder winstoogmerk. Tegen een zo laag mogelijk tarief en met het doel informatie over te brengen waar professioneel werkende beeldend kunstenaars hun voordeel mee kunnen doen in de uitoefening van hun beroepspraktijk.

Om goed aan te blijven sluiten op de behoeften van onze lezers hebben we dit najaar een publieksonderzoek uitgevoerd. U heeft dat in groten getale ingevuld – dank daarvoor. We kijken erg uit naar de resultaten en we brengen u daarvan uiteraard op de hoogte. Een goed begin van een jubileumjaar; want dat is het volgend jaar.
We zijn van plan daar veel aandacht aan te besteden. Hoe en wanneer, dat laten we u te zijner tijd uiteraard uitgebreid weten. U wordt er in elk geval
actief bij betrokken.

Tot die tijd verwelkomen we u graag op de BK-lezing bij Art Rotterdam (de vierde alweer), die dit jaar wordt gehouden door Mieke Conijn, directeur van KunstenLab in Deventer en initiatiefnemer van de IJsselbiënnale.
Heel graag tot dan!

Voor nu wensen we u fijne feestdagen en de beste wensen voor het nieuwe jaar. We hopen u nog vele jaren als abonnee van BK-informatie te mogen verwelkomen.

Meer Covers & Opinie

ADVERTENTIES