Erkenning

Een kunstprijs is een erkenning van de waardering voor het werk van een kunstenaar. Kunstprijzen, awards, brengen kunst onder de aandacht en zetten de laureaten in de schijnwerpers. Voor de kunstenaar kan het winnen van een prijs een boost voor zijn of haar carrière betekenen of op zijn minst de spreekwoordelijke steunt in de rug. In Nederland kennen we zo’n 43 beeldende kunstprijzen. Het proces van nomineren, de keuzes van de jury en het uitreiken van de prijzen verloopt doorgaans gestaag. Via een persbericht worden de juryleden bekendgemaakt, later eventueel de long list, gevolgd door de short list en uiteindelijk de bekendmaking van de laure(a)at(en).

Soms is er extra reuring rondom een prijs, meestal bij de ‘belangrijkere’ prijzen. Bijvoorbeeld als de winnaar uit een onverwachte hoek komt, zoals we in december zagen bij de bekendmaking van de (Britse) Turner Prize toen bleek dat het jonge collectief Assemble de prijs van 25.000 Britse ponden had gewonnen. Was hier eigenlijk wel sprake van beeldende kunst en had de jury niet een aantal belangrijke kunstenaars over het hoofd gezien, vroeg men zich af.

Ook in Nederland hebben we een gerenommeerde internationale kunstprijs: The Vincent Award, ofwel The Vincent Van Gogh Biennial Award for Contemporary Art in Europe. Een belangrijke internationale prijs voor hedendaagse kunst die tweejaarlijks wordt toegekend aan een mid-career kunstenaar die in Europa werkt of woont en een aanzienlijke invloed heeft op de ontwikkeling van de internationale beeldende kunst.

Sinds 2014 is het Gemeentemuseum Den Haag host van The Vincent Award.
Een jaar eerder ontstond rondom een tentoonstelling in hetzelfde museum een inmiddels hoog opgelopen conflict tussen beeldend kunstenaar Danh Vo en verzamelaar Bert Kreuk. Het ging om een opdracht van Kreuk aan Vo voor een nieuw werk dat Kreuk in het Gemeentemuseum zou tonen in een tentoonstelling van zijn collectie. Enkele jaren later leidde dit conflict er onlangs toe dat Nairy Baghramian haar nominatie voor The Vincent Award afwees. Vervolgens weigerde ook David Maljkovic zijn nominatie – die in plaats van Baghramian werd genomineerd (meer over dit conflict leest u in de BK-informatie van 29 januari 2016).

Weigering van de nominatie is een gebaar van solidariteit aan de kunstenaar in conflict en wellicht van veroordeling van de macht van de gevestigde orde. Maar een nominatie weigeren voor een prijs van € 50.000 is meer dan een gebaar. De prijs levert behalve veel geld erkenning van de waardering voor het werk van de kunstenaar op. Het weigeren van een nominatie is ook een luxe die niet iedereen zich kan of wil veroorloven.
Het niveau van de The Vincent Award gaat samen met genomineerden die de noodzaak van erkenning van de waardering voor hun werk misschien wel voorbij zijn. Je zou kunnen zeggen dat de acceptatie van een nominatie voor een grote kunstprijs door een internationaal gerenommeerde kunstenaar erkenning inhoudt van de waardering van de prijs.

Meer Covers & Opinie

ADVERTENTIES