Vrijheid

Op 7 januari jl. werd de wereld opgeschrikt door een terroristische aanslag op de redactie van het satirische weekblad Charlie Hebdo in Parijs.Op brute wijze werd de vrijheid van meningsuiting onder vuur genomen en op veel plekken in de wereld sprong men op in een gezamenlijk protest tegen deze poging de polarisering in onze samenleving te verhevigen. Vrijheid is voor ons een groot goed. En of het nou gaat om het gesproken woord, beeld of om welke vorm dan ook – als de vrijheid van meningsuiting wordt aangetast, wordt onze samenleving – en daarmee wijzelf – geraakt tot in de kern van haar bestaan.

In veel delen van de wereld, en gelukkig ook het onze, kunnen kunstenaars openlijk het werk maken dat zij willen, in vrijheid – uiteraard met hier en daar een wet of praktisch bezwaar. De overheid bemoeit zich met de grote lijnen van het kunstbeleid en niet met de inhoud. Ook maatschappelijke instanties zoals kerken, moskeeën en synagogen bemoeien zich niet met de inhoud van de kunst en kunstuitingen in de samenleving. De inhoud van een tentoonstelling, een theaterstuk, een boek of een kunstwerk in de publieke ruimte; er wordt volop over gediscussieerd, maar het staat allemaal zelden tot nooit fundamenteel ter discussie.

Wij zijn vrij in ons gedachtengoed en in de uitingen daarvan. Een verworven vrijheid die we betalen met meningsverschillen. In dat laatste zijn we dan ook goed. En alhoewel een meningsverschil niet altijd aangenaam is: ons ideaal is dat het mag en wordt gewaardeerd en dat ieders mening uiteindelijk wordt gerespecteerd. We zijn gewend te leven met verschillen en we weten deze op waarde te schatten. Op die manier kunnen we voortdurend leren van elkaar en steeds weer opnieuw tot ontwikkeling en verandering komen.

Ook in de kunsten komen onderlinge verschillen tot uiting en dat doen ze hopelijk nog lang. In die zin is de kunst in een samenleving een verslag van de vrijheid en het verschil van opvatting in die samenleving. Moge die vrijheid nog lang gekoesterd en verdedigd worden in een open samenleving waarin respect heerst, waar ruimte en aandacht is voor alle verschillen en waarin elke poging om die openheid en vrijheid om zeep te helpen zondermeer wordt verworpen.

Wij zijn de kunst!

Meer Covers & Opinie

ADVERTENTIES