De BK-lezing is volgeboekt. U kunt zich niet meer aanmelden.

Onder de titel Sleutelwerken, wat vertellen ze ons? verzorgt Esther Didden, projectleider van het jubileumproject van BK-informatie, op vrijdagochtend 7 februari de BK-lezing op de beurs Art Rotterdam.

Kunst in de openbare ruimte: 100 sleutelwerken

Sinds haar oprichting in 1979 plaatste BK-informatie ruim 1600 advertenties voor kunstopdrachten in de openbare ruimte. Deze kunst is de afgelopen decennia een vertrouwd onderdeel geworden van het Nederlandse straatbeeld. Het is een uniek soort erfgoed, kenmerkend voor de Nederlandse omgang met de openbare ruimte en een weergave van politiek-maatschappelijke denkbeelden. Het jubileumjaar wordt aangegrepen om een belangrijk thema aan te snijden: de staat van de kunst in de openbare ruimte. Wat heeft deze belangrijke kunstgeschiedenis Nederland gebracht? En heeft het nog toekomst?

Van 8 tot en met 22 november 2019 konden kunstwerken in de openbare ruimte via de website worden voorgedragen als sleutelwerk. Daarbij ging het om werken die om allerlei redenen van belang kunnen zijn (geweest); omdat een kunstwerk op een nieuwe manier een plek markeerde, omdat een werk veel invloed had op andere kunstenaars, et cetera.

Esther Didden gaat in haar lezing in op de uiteindelijke selectie van de 100 sleutelwerken en op de vaak prachtige persoonlijke voordrachten die mensen deden. Ze reflecteert op de achterliggende motieven van de voordrachten, want in veertig jaar tijd zijn niet alleen de kunstwerken veranderd, ook de manier waarop ze tot stand komen–externe deskundigen, participatie en inspraak– en wat er van de kunstwerken verwacht wordt, is voortdurend in ontwikkeling geweest.

Esther Didden

Esther studeerde Monumentale vormgeving aan de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten in Den Haag en recent studeerde ze af aan de faculteit Wijsbegeerte aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Sinds enkele jaren combineert ze haar liefde voor de kunsten met (publieks)filosofie. Ze werkt als programmeur en zakelijk leider in beide sectoren. Daarnaast bekleedt ze verschillende bestuursfuncties, ze is onder andere penningmeester in het landelijke bestuur van de Maand van de Filosofie en voorzitter van Stichting Verweven, de stichting achter 100.000 bomen en een bos van draad een project van kunstenaar Sara Vrugt.

Art Rotterdam

Art Rotterdam viert van 6 t/m 9 februari 2020 de 21e editie. Vier dagen lang vormt de Van Nellefabriek het decor voor de laatste ontwikkelingen in de beeldende kunst. Projections, getransformeerd tot citizenM Projections, toont videowerken van 15 deelnemers.

Atelier Van Lieshout vormt van 7 t/m 9 februari, het podium voor een nieuw initiatief van Art Rotterdam: The Performance Show. Curator Zippora Elders draagt zorg voor een non-stop en programma, uitgevoerd door (inter)nationale performers en de artistieke voorhoede.

Mural Machinepainting Show: op het terrein van de Van Nellefabriek verrijst voor de duur van de kunstbeurs een 12 meter brede en 3 meter hoge wand. Drie machinepainters brengen hier om beurten een schildering op aan. Het resultaat van hun performance blijft zichtbaar tot sluitingstijd. Na sluitingstijd wordt het werk gewit zodat de volgende painter de dag daarop een nieuwe start kan maken.