Werkplan Raad voor Cultuur

  • beleid & politiek

Onlangs publiceerde de Raad voor Cultuur zijn Werkprogramma 2018-2019. Het werkprogramma van de raad wordt jaarlijks geactualiseerd en bevat informatie over de positie, visie en werkwijze van de raad, de adviesagenda voor de komende periode en een lijst van personen die verbonden zijn aan de raad.

Meer Artikelen

ADVERTENTIES