Voortgang internationaal cultuurbeleid

  • beleid & politiek
  • internationaal

Over de uitvoering van het internationaal cultuurbeleid (ICB) ontving de Tweede Kamer in november de jaarlijkse rapportage van de ministeries van OCW en BZ.

Meer Artikelen

ADVERTENTIES