Visiebrief OCW. Cultuur in een open samenleving

  • beleid & politiek

Op 12 maart jl. presenteerde minister Van Engelshoven (OCW) de visiebrief Cultuur in een open samenleving waarin zij de intrinsieke waarde van cultuur onderstreept en de maatschappelijke waarde ervan onder de aandacht brengt.

Meer Artikelen

ADVERTENTIES