Veertig jaar veranderend kunstonderwijs

  • kunstonderwijs

Is er verschil tussen het autonoom beeldend (bachelor) kunstonderwijs van 1980 en dat van 2020? Leveren we nu andere kunstenaars af dan 40 jaar geleden? Marie van Leeuwen werkte bijna 37 jaar bij ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten als docent en hoofd. Afgelopen mei ging zij met pensioen. Voor BK-informatie schreef zij over de veranderingen in het kunstonderwijs.

Meer Artikelen

ADVERTENTIES