Toch financiering

  • Landelijke instellingen

Kunsthuis SYB ontving na bezwaar toch financiering voor twee jaar vanuit het Mondriaan Fonds.

Kunsthuis SYB kreeg in september 2020 samen met 12 andere kunstinstellingen van het Mondriaan Fonds een ‘positief advies zonder toekenning’, dit had te maken met een tekort aan budget. SYB diende inhoudelijk bezwaar in bij het fonds: de commissie heeft dit bezwaar gewogen en gegrond verklaard. Als gevolg daarvan ontvangt Kunsthuis SYB voor 2021 en 2022 alsnog een bijdrage van in totaal 220.000. SYB betreurt het dat niet voor alle instellingen die in september “onder de zaaglijn” terecht kwamen een structurele oplossing is gevonden.

lees meer

Meer Artikelen

ADVERTENTIES