Steun voor Brabantse kunst

  • Provincies & gemeenten

Negentien Brabantse cultuurinstellingen krijgen steun van Noord-Brabant uit de gelden die bestemd zijn voor Coronasteun. In totaal wordt 1,3 miljoen euro aan provinciale subsidie gegeven.

S S S

Meer Artikelen

ADVERTENTIES