Stappenplan kunst in de openbare ruimte

  • Landelijke instellingen

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (OCW) publiceerde begin januari het Stappenplan kunst in de openbare ruimte – een leidraad voor beheer en behoud.

Het geeft praktische informatie voor het beheer en behoud van kunst in de openbare ruimte en gaat in op probleemsituaties waar eigenaren,
beheerders en andere betrokkenen mee te maken kunnen krijgen. Aan bod komen onder andere onderhoud, documentatie, waardering, risicomanagement, schade en restauratie.

Stappenplan kunst in de openbare ruimte – een leidraad voor beheer en behoud

Een enquête onder grote en kleine gemeenten, drie casestudies (in samenwerking met beheerders en restauratoren) en een aantal interviews en gesprekken met belanghebbende partijen vormen de basis voor dit stappenplan.

De voornaamste doelgroep van de publicatie zijn de eigenaren en beheerders van kunst in de openbare ruimte, zodat zij op verantwoorde wijze een beslissing kunnen nemen over beheer, behoud of bijzondere situaties, zoals herplaatsing of afstoting van een kunstwerk.

Het stappenplan dient hierbij als hulpmiddel. Het bestaat uit een stroomschema dat verschillende aspecten en processen van beheer en behoud inzichtelijk maakt en een stappenplan.

Download het Stappenplan

Meer Artikelen

ADVERTENTIES