Speciale editie

  • Sleutelwerken

Bij BK-informatie #2, 2021 is onze speciale editie meegestuurd, een publicatie die de afsluiting van ons jubileumproject markeert.

Het jubileumproject begon met de verzameling van 100 sleutelwerken, waar honderden mensen aan deelnamen door een suggestie voor een sleutelwerk in te sturen. Een commissie selecteerde vervolgens aan de hand van nauwe criteria de uiteindelijke 100 sleutelwerken. U vindt deze op sleutelwerken.nl en een weergave daarvan in de speciale editie. Aansluitend lanceerden we rond de zomer van 2020 de campagne #watdoetdathier. Deze ging over de beleving van kunst in de openbare ruimte, over de toeschouwer van het werk.

Wat een kunstenaar bedoelt met een kunstwerk kan de eerste hechting van bewoners met het werk stimuleren

Wat een kunstenaar bedoelt met een kunstwerk kan de eerste hechting van bewoners met het werk stimuleren, maar op langere termijn zal het werk het op eigen (beeldende) kracht moeten doen. Wij waren geïnteresseerd in juist die fase, als het verhaal van de kunstenaar naar de achtergrond of zelfs vergetelheid is geraakt. Op dat moment kan je de vraag stellen “Hoe is het kunstwerk in de samenleving ‘geland’?”.

Wij waren geïnteresseerd in juist die fase, als het verhaal van de kunstenaar naar de achtergrond of zelfs vergetelheid is geraakt

Alle inzichten die we opdeden via het selecteren van de sleutelwerken en de campagne #watdoetdathier vormden samen de basis voor het samenstellen van het symposiumprogramma dat plaatsvond op 20 januari 2021. De vragen die ten grondslag lagen aan het hele jubileumproject – Wat kan kunst in de openbare ruimte voor de toekomst betekenen? Wat is het belang van deze kunst? Wat vertelt dit ons over de plek en tijd waar wij in leven? – kwamen hierin ter sprake en dat leidde tot aanbevelingen voor de toekomst van kunst in de openbare ruimte en de rol die BK-informatie hierin kan spelen. Daarover meer in de nabije toekomst.

U kunt de Nederlandstalige gedrukte speciale editie nabestellen door een e-mail te sturen naar secretariaat@bk-info.nl, kosten € 7,50 inclusief verzendkosten. De speciale editie in Engelse vertaling kunt u hier downloaden (pdf).

Meer Artikelen

ADVERTENTIES