Roep om financiële correctie beeldende kunstsector

  • Landelijke instellingen

De Zaak Nu, de belangenvereniging voor presentatie- en post-academische instellingen voor beeldende kunst stuurde op 9 oktober jl. – samen met Kunsten ’92, Platform BK en de Kunsten-bond – een brief aan minister Van Engelshoven (OCW) waarin wordt aangedrongen op een financiële correctie voor de beeldende kunst subsector – net als bij de podiumkunsten. De oproep wordt onderbouwd met feiten en cijfers.

Meer Artikelen

ADVERTENTIES