Rijkscultuurbeleid 2021-2024: Cultuur voor iedereen

  • beleid & politiek

Minister Van Engelshoven (OCW) wil ervoor zorgen dat het landelijke cultuuraanbod een goede afspiegeling is van de verschillende voorkeuren in de samenleving én van het culturele veld.

R R R

Meer Artikelen

ADVERTENTIES