Richtlijn Kunstenaarshonoraria beeldende kunst

  • Landelijke instellingen

Per 1 januari 2017 is in Nederland de richtlijn voor kunstenaarshonoraria geïntroduceerd, een initiatief van BKNL (Beeldende Kunst Nederland). De richtlijn geldt voor exposities zonder verkoopdoel en beoogt de contractpraktijk tussen kunstinstellingen en kunstenaars te professionaliseren.

Meer Artikelen

ADVERTENTIES