Regeling kunstenaarshonoraria

  • financiering
  • Landelijke instellingen

Begin 2017 werd de richtlijn kunstenaarshonoraria geïntroduceerd, een handreiking voor instellingen en kunstenaars om te komen tot fair practice in de professionele beeldende kunstpraktijk. Om instellingen tegemoet te komen werd het Experimenteerreglement Kunstenaarshonoraria in het leven geroepen. De aanvraagprocedure voor deze regeling (die liep via het Mondriaan Fonds) is nu gesloten. Het beschikbare budget van […]

R R R

Meer Artikelen

ADVERTENTIES