Reactie BKNL op steunpakket cultuur

  • Landelijke instellingen

Enkele weken na het starten van de ‘intelligente lockdown’ werd op 15 april het ‘Corona steunpakket’ voor de culturele sector bekendgemaakt. Het overlegorgaan voor de beeldende kunst BKNL, schreef op 20 april als reactie daarop een brief aan minister Van Engelshoven waarin wordt uitgelegd hoe de sector voor een dubbele uitdaging staat om te overleven.

R R R

Meer Artikelen

ADVERTENTIES