Rapport Visitatiecommissie Cultuurfondsen

  • Landelijke instellingen
  • Publicaties

In opdracht van de minister van OCW werden de zes landelijke publieke cultuurfondsen in 2018 gevisiteerd. Een commissie evalueerde het beleid en de dagelijkse praktijk van de zes rijkscultuurfondsen. Het algemene oordeel van de commissie is positief. Daarnaast bevat het rapport ook aanbevelingen voor verbeteringen.

Meer Artikelen

ADVERTENTIES