Provincies en gemeenten: meer regionale benadering Rijkscultuurbeleid

  • Provincies & gemeenten

Begin december 2017 stuurden IPO (Interprovinciaal Overleg) en VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) een brief aan minister Van Engelshoven (OCW) waarin beide organisaties het belang van regionale spreiding van kunst en cultuur onderstrepen.

Meer Artikelen

ADVERTENTIES