Positief advies voor o.a. Framer Framed

De Raad voor Cultuur advseerde op 15 augustus jl. mnster Bussemaker (OCW) nog twee nstellngen op te nemen n de Culturele Bassnfrastructuur 2017-2020 (BIS). Volgens de raad komen Theater Utrecht en presentate-nstellng Framer Framed hervoor n aanmerkng. Het volledge artkel staat n BK-nformate nummer 6 (16 september 2016)

Meer Artikelen

ADVERTENTIES