Platform Makers

  • Landelijke instellingen

In de kunst- en cultuursector wordt momenteel veel gesproken over scheve arbeidsverhoudingen en de slechte inkomenspositie van kunstenaars. Ook het auteursrecht (auteurs- en naburig recht) is in dit verband belangrijk voor makers.

Meer Artikelen

ADVERTENTIES