Ontwerpopdracht bijzondere munt voor verzamelaars

Ontwerpopdracht bijzondere munt voor verzamelaars: 40-jarig bestaan NOS Jeugdjournaal

O O O

Het NOS Jeugdjournaal heeft, als nieuwsprogramma voor kinderen, een belangrijke maatschappelijke taak gediend. Al sinds 1981 brengt het NOS jeugdjournaal op een zeer creatieve en innovatieve wijze het nieuws over aan generaties kinderen en volwassen. In het bijzonder door het gebruik van begrijpelijke taal, waarbij kinderen altijd serieus worden genomen, sluit het instituut al decennia nauw aan bij de belevingswereld van kinderen. Het jubileumjaar 2021 is een mooi moment om het NOS Jeugdjournaal te eren met een bijzondere munt.

Jaarlijks brengt het ministerie van Financiën een bijzondere munt uit voor verzamelaars. Hiermee worden speciale gebeurtenissen en personen geëerd die een belangrijke rol hebben vervult voor Nederland. Zo is recent is 75 jaar bevrijding herdacht op een bijzondere munt voor verzamelaars.

Download de informatie (pdf)

Aanmelding

Beeldende kunstenaars, ontwerpers en vormgevers die belangstelling hebben voor deze opdracht wordt verzocht om uiterlijk 12 maart 2021 10.00 uur in te zenden:

  • een CV én:
  • een portfolio: i.v.m. huidige coronamaatregelen ontvangen wij graag digitaal documentatiemateriaal dat een goede indruk geeft van uw werk. Aan te leveren in een Pdf-bestand. Geen eerste schetsen of ideeën m.b.t. de opdracht. 

Verdere procedure

Uit de ingezonden portfolio’s zal de Muntadviescommissie een beperkt aantal kunstenaars vragen om een ontwerp in te zenden voor een 40-jaar Jeugdjournaal-munt. Deze geselecteerde kunstenaars hebben 6 weken de tijd om een ontwerp te maken. Voor de geselecteerde kunstenaars zal een workshop worden georganiseerd door de Koninklijke Nederlandse Munt waarbij de kunstenaars een instructie ontvangen over technische aspecten die relevant zijn bij het ontwerpen van een munt. 

Vergoeding

– Voor het insturen van een digitaal portfolio wordt geen vergoeding betaald.

– Voor het maken van een ontwerp door geselecteerde kunstenaars stelt het ministerie van Financiën een vergoeding beschikbaar van €5000,- (ex BTW).

– Voor de overdracht van het auteursrecht op het door de staatssecretaris van Financiën uitverkozen ontwerp en voor de werkzaamheden voor het verder uitwerken van het ontwerp geeft het ministerie van Financiën een vergoeding van € 13.000,- (ex BTW). 

Muntadviescommissie

De Muntadviescommissie, die de ontwerpers selecteert op basis van de ingeleverde portfolio’s, is samengesteld uit: Els van Odijk (voormalig directeur Rijksakademie van beeldende kunsten te Amsterdam), Stani Michiels en Lex Pott (beiden beeldend kunstenaar), Martin Bloemendal (numismaat), heeft als secretaris Annemieke de Gooijer (De Nederlandsche Bank) en heeft als voorzitter Irma Dollen (Ministerie van Financiën).

De Muntadviescommissie zal uiteindelijk ook de ingediende ontwerpen beoordelen en zal hierover rapporteren aan de staatssecretaris van Financiën.

Uw CV en portfolio kunt u uiterlijk 12 maart 2021 10.00 uur sturen naar P.F.A.Mohring@dnb.nl en A.M.de.Gooijer@dnb.nl.

Voor vragen kunt u mailen naar: P.F.A.Mohring@dnb.nl en A.M.de.Gooijer@dnb.nl.

Meer Artikelen

ADVERTENTIES