Onderweg naar overmorgen

  • beleid & politiek

Op 16 november jl. bracht de Raad voor Cultuur zijn advies Onderweg naar overmorgen aan de minister van OCW uit waarin het een aantal transitieopgaven benoemt en aanbevelingen doet.

O O O

Meer Artikelen

ADVERTENTIES