Nieuw Rotterdams Impulsprogramma

  • beleid & politiek
  • Provincies & gemeenten

Eind april adviseerde de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur (RRKC) het college van B&W een laagdrempelig impulsprogramma voor makers en nieuwe culturele initiatieven in te stellen om vernieuwing in de Rotterdamse cultuursector te stimuleren.

Meer Artikelen

ADVERTENTIES