New Creative Deal

  • Landelijke instellingen

Kunsten ’92 en de Federatie Creatieve Industrie lanceerden op 2 maart jl. een plan voor herstel en vernieuwing van de culturele en creatieve sector: de New Creative Deal.

Kunsten ’92 en de Federatie Creatieve Industrie vinden een plan waarin herstel en vernieuwing van de sector samenkomen in deze tijd van groot belang. Het plan richt zich op drie grote ambities:

  1. Iedere Nederlander krijgt onbelemmerd toegang tot een breed palet aan cultuurervaringen.
  2. De sector werkt samen met overheden en het bedrijfs- leven bij het aanpakken van grote maatschappelijke vraagstukken.
  3. De sector zet samen met de overheid in op een vitale sector, die wendbaar en financieel weerbaarder is dan voorheen.

Om deze doelen te realiseren presenteert de sector acties langs vijf hoofdlijnen:

  1. Een samenhangend en duurzaam beleid voor de hele sector, inclusief media, met één visie en één minister.
  2. Voldoende middelen voor de sector om de crisis te boven te komen èn zich duurzaam uit de crisis te innoveren. Investeringen in de arbeidsmarkt, lokale infrastructuur, ondernemerschap en nieuwe ontwikkelingen zijn hierbij van belang.
  3. Vergroting van de impact van de sector bij de aanpak van maatschappelijke vraagstukken.
  4. Stevige investeringen in kunstonderwijs, culturele programma’s en lees- en schrijfvaardigheid.
  5. Ruimhartig fiscaal beleid voor donaties en crowdfunding.

lees meer

Meer Artikelen

ADVERTENTIES