Moties en de verdeling van 300 miljoen euro

  • beleid & politiek

Op 8 mei jl. vonden de stemmingen in de Tweede Kamer plaats over de begroting en de moties die eerder bij het debat Cultuur en corona werden ingediend. Het amendement van de SP – € 700 miljoen extra voor cultuur – werd verworpen. De extra begroting van € 300 miljoen werd aangenomen.

M M M

Meer Artikelen

ADVERTENTIES