Meer werkbeurzen voor talenten beeldende kunst

  • beleid & politiek
  • financiering

Minister Van Engelshoven (OCW) maakte op 19 november jl. bekend dat er meer werkbeurzen voor cultuurtalenten komen. Zowel voor kort afgestudeerden, als voor bewezen talentvolle kunstenaars.

Meer Artikelen

ADVERTENTIES