Kunstenplan Amsterdam

  • beleid & politiek
  • Provincies & gemeenten

Op 15 november jl. presenteerde wethouder van cultuur in Amsterdam Touria Meliani Hoofdlijnen kunst en cultuur voor de nieuwe Kunstenplanperiode 2021-2024. Het Amsterdamse college van B&W wil voor die periode samen met de culturele instellingen en het Amsterdams Fonds voor de Kunst (AFK) de stap zetten naar een “sterke, open en inclusieve cultuurstad”. Het AFK voert diverse regelingen uit.

Meer Artikelen

ADVERTENTIES