Ik ben KOR

In Nederland ontvangen jaarlijks 35 steden een rijkssubsidie voor het bieden van ruimte aan talent, verbetering van de relatie tussen kunstenaar en publiek en versterking van de kunstsector. Hoe kan het dat we – ondanks deze regeling – opdrachten voor kunst in de openbare ruimte, kunstroutes en kunstbroedplaatsen toch steeds schaarser zien worden? Met deze vraag in het achterhoofd ging Marieke Maesen op onderzoek uit.

I I I

Meer Artikelen

ADVERTENTIES