Fondsen stappen over op digitaal aanvragen

  • financiering

Het Mondriaan Fonds stapt in 2014 gefaseerd over op een digitaal aanvraagsysteem. De huidige aanvraagformulieren zullen verdwijnen en het aanvragen van een bijdrage bij het fonds gebeurt straks volledig digitaal.

Meer Artikelen

ADVERTENTIES