Financieringsstromen in de cultuursector

  • Publicaties

De Raad voor Cultuur vroeg de Boekmanstichting informatie te leveren ten behoeve van zijn advies over de financiering van cultuur dat werd gepubliceerd in februari 2019.

Meer Artikelen

ADVERTENTIES