Financieringsregelingen Mondriaan Fonds

  • financiering

Wat zijn bij het Mondriaan Fonds de aanvraagmogelijkheden voor individuele beeldend kunstenaars en wat is daar in het kader van de coronacrisis bij gekomen? We zetten het op een rijtje.

F F F

Onderstaande informatie is een verkorte weergave van het geheel. Alle voorwaarden per regeling zijn na te lezen op de website van het fonds.

Werkbijdrage Jong Talent

Bedoeld voor beloftevolle beeldend kunstenaars tot uiterlijk vier jaar na hun opleiding. De bijdrage kan worden aangevraagd na een jaar artistieke praktijk en kan worden gebruikt voor alles wat verband houdt met de ontwikkeling van nieuw werk, zoals onderzoek, materiaal, apparatuur en projecten in binnen- of buitenland. Ook kan deze besteed worden aan deelname aan ten- toonstellingen en manifestaties.

Startende beeldend kunstenaars zonder opleiding

Vanaf 2020 kunnen bij wijze van pilot beeldend kunstenaars die geen opleiding met een beeldende kunstcurriculum hebben gevolgd ook een Werkbijdrage Jong Talent aanvragen. Zij kunnen aanvragen als ze beschikken over minimaal één en maximaal vier jaar professionele praktijk als beeldend kunstenaar.

Bedrag: 19.000 euro voor twaalf maanden.
Aanvragen: elk moment van het jaar.


Werkbijdrage Bewezen Talent

Bedoeld voor beeldend kunstenaars die minstens vier jaar een beroepspraktijk hebben. De bijdrage is een tegemoetkoming in de investering in materiaal, tijd en diensten van derden en stelt kunstenaars in staat nieuw werk te maken en het experiment aan te gaan. De bijdrage kan worden besteed aan alles wat verband houdt met de ontwikkeling van nieuw werk, zoals onderzoek, materiaal, apparatuur of projecten. Ook kan het bedrag worden gebruikt worden om op een opdracht in te gaan of deel te nemen aan tentoonstellingen en manifestaties in binnen- en buitenland.

Bedrag: 38.000 euro voor minimaal 24 maanden.
Aanvragen: elk moment van het jaar.
Overige: kan maximaal eens in de vier jaar worden toegekend.


Projectinvestering Kunstenaar

Bedoeld voor beeldend kunstenaars met een in tijd begrensd plan, zoals de uitwerking van een concreet plan voor nieuw werk, reis of werkperiode in binnen- of buitenland, bijvoorbeeld in een gastatelier. Ook kan worden gedacht aan een onderzoeksperiode, een samenwerking tussen een mid-career kunstenaar en jonge kunstenaar of een stage of leerperiode bij een gerenommeerde kunstenaar, culturele instelling of bedrijf (behalve onderwijsinstellingen). Deze bijdrage kan worden aangevraagd na drie jaar artistieke praktijk of na drie jaar hbo-opleiding tot beeldend kunstenaar en een jaar artistieke praktijk.

Bedrag: flexibele bijdrage voor een periode van maximaal twaalf maanden waarvan de hoogte per aanvraag wordt vastgesteld of een vaste bijdrage voor een werkperiode variërend van één tot maximaal zes maanden van 2.200 euro per maand.
Aanvragen: elk moment van het jaar.
Overige: kan ook gezamenlijk met andere kunstenaars of bemiddelaars worden aangevraagd, in de vorm van een duo of collectief.

in coronatijd:

Wanneer projecten, opdrachten, tentoonstellingen en/of verkopen zijn weggevallen of uitgesteld door de coronacrisis kan voor een werkperiode van één tot zes maanden een tijdelijke bijdrage worden aangevraagd. Het standaardbedrag is 2.200 euro per maand. De aanvraag gaat via het reguliere aanvraagformulier van de Projectinvestering, maar de eisen die worden gesteld aan het werkplan zijn minder uitgebreid.


Bijdrage Presentatie Buitenland

Bedoeld voor internationaal erkende hedendaagse kunstplatforms in het buitenland om werk van levende kunstenaars uit Neder-land te tonen, al dan niet in combinatie met een bijdrage in de productie van nieuw werk in opdracht van het buitenlandse platform. Ook beeldend kunstenaars kunnen deze bijdrage aanvragen voor een presentatie bij een buitenlands platforms.

Aanvragen: ruim voor de gewenste ingangsdatum indienen. Wanneer de aanvraag korter dan drie maanden voor de ingangsdatum wordt ingediend is kan deze mogelijk niet in behandeling worden genomen.

in coronatijd:

Vanwege de coronacrisis en de gevolgen ervan op presentaties worden toegekende presentatiekosten (reis-, verblijf- en transportkosten) en site specific productiekosten pas overgemaakt na een ondertekende bevestiging van de aanvrager dat de presentatie met zekerheid plaatsvindt.


Voucher Internationaal

(let op! tijdelijke regeling tot 15 november)

Een verkorte aanvraagprocedure voor kunstenaars en bemidde-laars (onafhankelijke curatoren, critici, theoretici of beschouwers) uit Nederland om in te gaan op een uitnodiging van een internationaal hedendaags kunstplatform, festival, culturele instelling of organisatie in het buitenland die op korte termijn plaatsvindt.
De bijdrage is bedoeld voor het geven van een lezing, een workshop of een performance of het bijwonen van een belangrijk symposium over hedendaagse beeldende kunst.

Bedrag: reis- en verblijfkosten tot een maximaal bedrag van 2.500 euro.
Aanvragen: tot 15 november 2020.

in coronatijd:

Vanwege de coronacrisis en de gevolgen ervan op internationale evenementen wordt de toekenning pas overgemaakt na een ondertekende bevestiging van de aanvrager dat het evenement met zekerheid plaatsvindt. Daarnaast geldt als voorwaarde dat het ministerie van Buitenlandse Zaken een positief reisadvies geeft voor het betreffende land.


Bijdrage Opdrachtgeverschap

Bedoeld voor publieke en private opdrachtgevers of publiek-private samenwerkingen die publiek toegankelijke beeldende kunstprojecten willen realiseren zonder verkoopdoel. Met deze bijdrage stimuleert het Mondriaan Fonds initiatieven die in samenwerking tot stand komen en waarbij het maken van beeldende kunst nadrukkelijk wordt verbonden aan het tonen ervan.

Ontwikkelbijdrage
Voor opdrachtgevers die niet tot het museale bestel of het circuit van presentatie-instellingen en kunstinitiatieven behoren, zoals sociale en maatschappelijke organisaties of instellingen, bedrijven en particuliere opdrachtgevers, bestaat daarnaast de mogelijkheid tot het aanvragen van een ontwikkelbijdrage. Deze bijdrage kan gericht zijn op de ontwikkeling van een visie, het inhuren van specifieke expertise in deze fase die leidt tot een voldragen plan, of het financieren van de schetsfase. Doel hiervan is meer opdrachten te genereren buiten de cultuursector.

Aanvragen: elk moment van het jaar.


Bijdrage Publicaties

Bedoeld voor beeldend kunstenaars en uitgevers voor de productie van bijzondere publicaties over het werk van levende beeldende kunstenaars uit Nederland. Ook wordt bijgedragen aan publicaties die op innovatieve wijze printing on demand, e-publishing  of apps toepassen, net als relevante technologische innovaties met betrekking tot digitale media in relatie tot een kunst(enaars)boek.

Bedrag: wordt per aanvraag vastgesteld. De maximale bijdrage is 35 procent van de productiekosten. Als er sprake is van een innovatieve toepassing van printing on demand, e-publishing of apps, of van een andere technologische innovatie met betrekking tot de publicatie, bedraagt de maximale bijdrage 50 procent.
Aanvragen: tweemaal per jaar. De deadlines in 2020 waren in maart en september. De deadlines voor 2021 zijn nog niet bekend.

Meer Artikelen

ADVERTENTIES