Fair Practice Code 2.0

  • beleid & politiek

Eind januari werd de website fairpracticecode.nl gepresenteerd. Daarop is de vernieuwde Fair Practice Code te vinden en de mogelijkheid een quickscan te doen die duidelijk maakt in hoeverre opdrachtgevers en opdrachtnemers aan de Fair Practice Code voldoen.

Meer Artikelen

ADVERTENTIES