Extra steun

  • financiering

OCW reserveerde 15 miljoen euro aanvullend op bestaande maatregelen voor de culturele en creatieve sector. Door de verlengde lockdown kwam daar in januari 9 miljoen euro bij om makers direct te ondersteunen. Het Mondriaan Fonds geeft extra steun in tijden van corona aan kunstenaars, bemiddelaars, musea en kunstinstellingen en het Stimuleringsfonds verdeelt 10 miljoen euro over makers en opdrachten.

E E E

Uitwerking extra steun voor makers

Voor makers in de culturele en creatieve sector is vanwege de lockdown extra steun beschikbaar vanuit het rijk. De tweede sluiting, in december 2020, van de culturele instellingen is hard aangekomen: investeringen die waren gedaan, konden niet of nauwelijks worden terugverdiend en makers krijgen steeds minder opdrachten.

Omdat de bestaande steunpakketten niet meer voldoende steun aan de makers boden, reserveerde het ministerie van OCW aanvullend 15 miljoen euro voor de sector. Door de verlengde lockdown kwam daar in januari 9 miljoen euro bij om makers direct te ondersteunen.

Voor de rijkscultuurfondsen, waaronder het Mondriaan Fonds, stelt het ministerie 5,5 miljoen euro beschikbaar. De fondsen gebruiken het extra budget om een aantal reeds bestaande regelingen voor makers te verhogen. 10 miljoen euro wordt beschikbaar gesteld voor het Steunfonds Rechtensector, een fonds dat makers uit de hele sector financieel ondersteunt bij het voortzetten van hun creatieve proces tijdens de coronacrisis. De middelen komen rechtstreeks bij de makers terecht. In totaal wordt 5 miljoen beschikbaar gesteld voor het Abraham Tuschinskifonds om Nederlandse filmproducties te ondersteunen. Normaal gesproken wordt dit fonds gevuld door de Nederlandse bioscopen die per verkocht kaartje een afdracht doen.

Om musea te ondersteunen stelt OCW 3,5 miljoen euro beschikbaar aan het Mondriaan Fonds voor het verhogen van de regeling Kunst Erfgoed Presentatie. Musea kunnen met deze regeling een bijdrage krijgen voor nieuwe tentoonstellingen.

Extra steun Mondriaan Fonds

Het Mondriaan Fonds geeft extra steun in tijden van corona aan kunstenaars, bemiddelaars, musea en kunstinstellingen. In 2021 wordt de corona-overbrugging voortgezet, net als de Experimenteerreglement kunstenaarshonoraria. Beide regelingen zijn via de website van het fonds aan te vragen. Het Mondriaan Fonds was eind februari bezig de bij het Tweede Steunpakket van OCW behorende regelingen te maken voor de beeldende kunst- en erfgoedsector. Houd voor nieuws de website van het fonds in de gaten.

Extra steun Stimuleringsfonds

Als onderdeel van het tweede steunpakket voor de culturele en creatieve sector is eenmalig ruim 10 miljoen extra beschikbaar gesteld aan het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. Daarmee kunnen in 2021 zo’n 150 extra talenten worden ondersteund en enkele honderden opdrachten mogelijk worden gemaakt. Een aanvullende bijdrage wordt verstrekt aan meerjarig door het fonds ondersteunde instellingen en extra budget wordt toegevoegd aan enkele subsidieregelingen voor makers.

Meer Artikelen

ADVERTENTIES