Extra ondersteuning vanuit rijkscultuurfondsen

  • beleid & politiek
  • financiering

Binnen hun bestaande budgetten hebben de zes rijkscultuur-fondsen (Fonds Podiumkunsten, Mondriaan Fonds, Nederlands Letterenfonds, Filmfonds, Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en Fonds voor Cultuurparticipatie) ruimte gemaakt voor specifieke maatregelen, gericht op de verschillende sectoren die zij be- dienen. Het gaat in totaal om een bedrag van ruim 15 miljoen euro, dat dit jaar wordt ingezet via bestaande […]

E E E

Meer Artikelen

ADVERTENTIES